ناهارخوری

ناهارخوری
سرویس غذاخوری ریچموند
سرویس غذاخوری ریچموند
تعدادست هشت نفره2عدد میزبان + 3عدد صندلی + 1عدد نیمکت + میز ناهارخوری 8 نفره
ست 6 نفره نیز موجود می باشد
نوع چوبراشمنبت و اسکلت کار تمام چوب راش می باشد
نوع پارچهمخمل ترکنوع پارچه و رنگ بندی قابل تغییر می باشد
نوع اسفنجاسفنج 30 کیلوییتراکم اسفنج با دوام آن رابطه مستقیم دارد هر چه تراکم بالاتر باشد مبل دیرتر افت می کند
نوع رنگپلی یورتانپلی یورتان ضد خش و ضد آب مقاوم در برابر نور افتاب و درخشندگی و کیفیت بسیار بهتری به نسبت پلی استر دارد
گارانتی36 ماهگارانتی معتبر چارچوب
11,900,000 تومانافزودن به سبد خرید
ناهارخوری چپندر
ناهارخوری چپندر
تعدادست هشت نفره2تا میزبان + 6تا صندلی + میز ناهارخوری 8 نفره
ست 6 نفره نیز موجود می باشد
نوع چوبراشمنبت و اسکلت کار تمام چوب راش می باشد
نوع پارچهمخمل ترکنوع پارچه و رنگ بندی قابل تغییر می باشد
نوع اسفنجاسفنج 30 کیلوییتراکم اسفنج با دوام آن رابطه مستقیم دارد هر چه تراکم بالاتر باشد مبل دیرتر افت می کند
نوع رنگپلی یورتانپلی یورتان ضد خش و ضد آب مقاوم در برابر نور افتاب و درخشندگی و کیفیت بسیار بهتری به نسبت پلی استر دارد
گارانتی36 ماهگارانتی معتبر چارچوب
13,500,000 تومانافزودن به سبد خرید
میز ناهارخوری لارا
میز ناهارخوری لارا
تعدادست 4نفره4 عدد صندلی + میز ناهارخوری
نوع چوبچوب راشچوب با کیفیت و مرغوب راش
نوع پارچهترکپارچه به دلخواه مشتری قابل تغییر است
نوع رنگپلی استربینهایت رنگبندی
گارانتی24 ماهگارانتی معتبر چارچوب
2,340,000 تومانافزودن به سبد خرید
ناهارخوری رئال
ناهارخوری رئال
تعداد8 نفره5 صندلی + نیمکت سه نفره + میز 8 نفره
ست 6 نفره موجود است
امکان حذف نیمکت و اضافه کردن صندلی وجود دارد
نوع چوبچوب راشتمام صندلی و ناهارخوری ساخته شده از چوب راش می باشد صفحه ناهارخوری MDF می باشد
نوع رنگپلی یورتانپلی یورتان درخشندگی و کیفیت بسیار بهتری به نسبت پلی استر دارد
نوع اسفنجاسفنج 30 کیلوییاسفنج با کیفیت و با تراکم بالا
دوام اسفنج رابطه مستقیم با تراکم آن دارد هرچقدر دانسیته اسفنج بالاتر باشد عمر بیشتری دارد
گارانتی36 ماهگارانتی معتبر چارچوب
7,400,000 تومانافزودن به سبد خرید
مدل ناهارخوری میرا
مدل ناهارخوری میرا
تعدادست 4نفره4 عدد صندلی + میز ناهارخوری
نوع چوبچوب راشچوب با کیفیت و مرغوب راش
نوع پارچهترکپارچه به دلخواه مشتری قابل تغییر است
نوع رنگپلی استربینهایت رنگبندی
گارانتی24 ماهگارانتی معتبر چارچوب
2,200,000 تومانافزودن به سبد خرید
ناهارخوری سزار
ناهارخوری سزار
تعدادست هشت نفره2تا میزبان + 6تا صندلی + میز ناهارخوری 8 نفره
ست 6 نفره نیز موجود می باشد
نوع چوبراشمنبت و اسکلت کار تمام چوب راش می باشد
نوع پارچهمخمل ترکنوع پارچه و رنگ بندی قابل تغییر می باشد
نوع اسفنجاسفنج 30 کیلوییتراکم اسفنج با دوام آن رابطه مستقیم دارد هر چه تراکم بالاتر باشد مبل دیرتر افت می کند
نوع رنگپلی یورتانپلی یورتان ضد خش و ضد آب مقاوم در برابر نور افتاب و درخشندگی و کیفیت بسیار بهتری به نسبت پلی استر دارد
گارانتی36 ماهگارانتی معتبر چارچوب
9,370,000 تومانافزودن به سبد خرید
ناهارخوری لوشا
ناهارخوری لوشا
تعدادست 4نفره4 عدد صندلی + میز ناهارخوری
نوع چوبچوب راشچوب با کیفیت و مرغوب راش
نوع پارچهترکپارچه به دلخواه مشتری قابل تغییر است
نوع رنگپلی استربینهایت رنگبندی
گارانتی24 ماهگارانتی معتبر چارچوب
2,200,000 تومانافزودن به سبد خرید
میز ناهارخوری راشا
میز ناهارخوری راشا
تعداد6 نفره4 تا صندلی + نیمکت دونفره + میز ناهارخوری 6 نفره
ست 8 نفره این کار موجود می باشد
همچنین امکان حذف نیمکت نیز وجود دارد
نوع چوبتمام چوب راش
نوع پارچهمخمل ترکجنس پارچه و رنگ بندی قابل تغییر می باشد
نوع رنگپلی یورتانپلی یورتان دوام و درخشندگی بسیار بهتری به نسبت پلی استر دارد
امکان انجام پولیش و ورق طلا و نقره وجود دارد
نوع اسفنجاسفنج 30 کیلوییاسفنج با ترکم بالا
گارانتی36 ماهگارانتی معتبر چارچوب
2,530,000 تومانافزودن به سبد خرید
ناهارخوری لاکچری
ناهارخوری لاکچری
تعداد6 نفره4 تا صندلی + نیمکت دونفره + میز ناهارخوری 6 نفره
ست 8 نفره این کار موجود می باشد
همچنین امکان حذف نیمکت نیز وجود دارد
نوع چوبتمام چوب راش
نوع پارچهمخمل ترکجنس پارچه و رنگ بندی قابل تغییر می باشد
نوع رنگپلی یورتانپلی یورتان دوام و درخشندگی بسیار بهتری به نسبت پلی استر دارد
امکان انجام پولیش و ورق طلا و نقره وجود دارد
نوع اسفنجاسفنج 30 کیلوییاسفنج با ترکم بالا
گارانتی36 ماهگارانتی معتبر چارچوب
3,320,000 تومانافزودن به سبد خرید