اصول فنگ شویی

فنگ شویی ۱) فنگ‌ شویی می‌گوید باید انرژی طبیعت را به خانه بیاوریم. برای مثال، یک آب‌نمای کوچک که صدای ریزش آب را در خانه تکرار کند و یا گلدان‌های سبز و گل‌های طبیعی را در اطراف خانه قرار دهید. … Read More

دکوراسیون و طراحی داخلی

دکوراسیون و طراحی داخلی همه انسانها در اعماق درون خود خواستار آرامشند. این امر، برای هر فرد، اگر نه در هیچ جای دیگر، حداقل در خانه باید محقق شود. در خانه است که می‌توان انرژی‌های از دست‌رفته طی روز را … Read More

مبلمانی متناسب با دکوراسیون خانه مان انتخاب کنیم

مبلمانی متناسب با دکوراسیون خانه مان انتخاب کنیم ۱.   مشخص کنید چطور از آن استفاده خواهد شد. اگر یک مبل برای اتاق خانوادگی است که از آن برای استراحت استفاده می‎کنید، به احتمال زیاد مبلی می‎خواهید که عمق بیشتری داشته باشد. … Read More

1 3 4 5 6