تزئین خانه با وسائل دکوری

تزئین خانه با وسائل دکوری

از نظر افراد مبتدی وسایل معمولا پر کننده فضاهای خالی خانه هستند.ولی از نظر افراد حرفه ای تمامی اشیا در خدمت تزئین خانه هستند.

وسایل در دکوراسیون منزل دارای اهمیت زیادی هستند. تمام اشیاء چه جنبه و اهمیت شخصی داشته و چه منحصرا برای یک اتاق انتخاب شده‌ باشند، باید با طرح دکوراسیون و جو کلی اتاق هماهنگ باشند.

در انتخاب وسایل به نکات زیر دقت کنید:

در تزئین خانه سعی کنید تعداد اشیاء یک مجموعه فرد باشد.

خانه را با وسایل خیلی زیاد شلوغ نکنید. ۵-۳ وسیله بیشتر از ۱۰-۷ تا شیئ خود را نشان می‌دهد.

با انتخاب ارتفاع مختلف برای اشیاء، وسایل بیشتر به چشم می‌آیند.

همه وسایل را از یک جنس انتخاب نکنید، مگر بخواهید یک کلکسیون تشکیل دهید.

وسایل کوچک را روی کتاب‌ها یا جعبه‌ها قرار دهید تا جای بیشتری داشته باشید.

تزئین خانه

Leave a Reply